» УСЛУГИ · Изготвяне чертожна документация


-Чертане на чертежи
-Прехвърляне на скици в работни чертежи
-Изработване на машинни детайли по поръчка в реален вид
-Изработване на цяла конструкторска документация за машини и съоръжения
-Работа по снимки или скици на ръка
-Изработване на документация и машини в хлебопроизводството и сладкарството - производство на хляб, сладки, бисквити, толумби, баници.....рутери, транспортьори и др.

Изработва се както и само документация, по която да се направи машината или съоръжението, така също и самия детайл, машина или съоръжение в краен вид !!!