» УСЛУГИ · Изготвяне чертожна документация

-Чертане на чертежи

-Прехвърляне на скици в работни чертежи

-Изработване на машинни детайли по поръчка в реален вид

-Изработване на цяла конструкторска документация за машини и съоръжения

-Работа по снимки или скици на ръка

-Изработване на документация и машини в хлебопроизводството и сладкарството - производство на хляб, сладки, бисквити, толумби, баници.....рутери, транспортьори и др.

Изработва се както и само документация по която да се направи машината или съоръжението, така също и самия детайл, машина или съоръжение в краен вид !!!