» ПРОДУКТИ · Сладкарство · Линия за точени кори

       Линията за производство на фини точени кори е предназначена да изтегля кори с дебелина от 0,15мм нагоре, за направа на кори, баници, тригуни и др.
     Линията се предлата в два варианта:
1. Първи вариант:
     - изтеглящо устройство с ръчно подаване на тесто
     - сушилен тунел
     - изходящ транспортьор с нагъващ модул
2. Втори вариант:
     - устройство с автоматично подаване на тесто и изтегляне на дебела кора
     - междинен транспортьор 
     - изтеглящо устройство фина кора
     - сушилен тунел
     - изходящ транспортьор с нагъващ модул

Линията за производство на точени кори, може и да се комплектова с шнекова тестомесачка за твърдо тесто.

Първи вариант:

Втори вариант:

Вариант линия за вита баница:

Линията за точени кори, може да бъде трансформирана в автоматична линия за производство на вита баница ВИДЕО, както и в линия за производство на кора за баница, без отнемане на съществуващата влага в кората.