» ПРОДУКТИ · Сладкарство · Линия за точени кори

       Линията за производство на фини точени кори е предназначена да изтегля кори с дебелина от 0,15мм нагоре, за направа на кори, баници, тригуни и др.
     Линията се предлата в два варианта:
1. Първи вариант:
     - изтеглящо устройство с ръчно подаване на тесто
     - сушилен тунел
     - изходящ транспортьор с нагъващ модул
2. Втори вариант:
     - устройство с автоматично подаване на тесто и изтегляне на дебела кора
     - междинен транспортьор 
     - изтеглящо устройство фина кора
     - сушилен тунел
     - изходящ транспортьор с нагъващ модул

Линията за производство на точени кори, може и да се комплектова с шнекова тестомесачка за твърдо тесто.


Първи вариант:Втори вариант:Шнекова тесточесачка: