» ПРОДУКТИ · Хлебопроизводство · Разно оборудване

Надрезвач на хляб, Въртележка за подреждане на хляб, Зареждач-обръщач, Зареждач V-образен, Ратанови кошници за втасване, Ръкави за люлки и др.