» ПРОДУКТИ · Хлебопроизводство · Охладители

 "Загоретех" ЕООД, произвежда различни по габарити и производителност спирални охладители. Охладителите са предназначени за охлаждане на вече изпечения хляб, преди постъпването му за нарязване. Охладителят, автоматично поема подрежда и изважда изпечения в тунелната пещ хляб.